Üyelik Girişi
BÖLÜMLER
Site Haritası
Kitaplar

 

Mevlana'dan Ruhsal Terapiler

 

 
 

 

 

Hz. Mevlana'ya Göre Kur'an

                          HZ. MEVLÂNÂ'YA GÖRE KUR'ÂN

 

Ben, sağ olduğum müddetçe Kur’ân’ın bendesiyim

Ben, Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım

Eğer birisi benden bundan başka söz naklederse

Ben ondan da bîzârım, naklettiği sözlerden de bîzârım.[1]

*

“Bâkir sözü tevil etmişsin; sen kendini tevil et, Kur’ân’ı değil. İsteğine göre Kur’ân’ı tevil ediyorsun. Yüce mânâ, senin tevilinden aşağılandı, aykırı bir şekle girdi.”[2]

*

“Kur’ân’a sığınırsan, peygamberlerin ruhları ile âşinalık peyda edersin. Kur’ân, Hak Teâlâ’nın pâk deryasının balıkları olan peygamberlerin halleridir. Fakat Kur’ân’ı okur da dediğini tutmazsan, farzet ki peygamberleri, velileri görmüşsün (inanmadıktan onlara uymadıktan sonra) ne fayda! Kur’ân’ın hükümlerini tutar, kıssalarından hisse alırsan can kuşuna ten kafesi dar gelir.”[3]

*

“Kur’ân, gerçi Peygamber’in dudağından çıkar, ama kim Allah söylemedi derse kâfirdir.”[4]

*

“Vehim ile akıl, mihenk olmadıkça meydana çıkmaz. Her ikisini de hemen mihenge vur. Bu mihenk de Kur’ân’dır, Peygamberlerin halidir. Mihenk kalpa ‘Gel’ diye meydan okur.”[5]

*

“Yüce Allah’ın sözünü okumaktan maksat, kendini usançtan, elemden kurtarmaktır. Çünkü vesvese ve gam ateşi bu sözle yatışır. Bu söz, insanın derdine deva olur.”[6]

*

“Bütün Kur’ân emirdir, nehiydir. Başa gelecek musibetlerden insanları uyarmaktır.”[7] “Kur’ân’ın mânâsını yalnız Kur’ân’dan yahut da heva ve hevesini ateşe atmış, yakmış kişiden sor, öğren. Kur’ân’ın mânâsını, Kur’ân huzurunda benliğinden geçip alçalmış, kurban olmuş, âdetâ ruhu Kur’ân kesilmiş kişiden sor.”[8]

*

“Bütün Kur’ân, nefsin kötülüklerini anlatmadadır. Mushafa bak da, gör, fakat sende o göz nerde?”[9][1] Mevlânâ, Rubâîler, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul 1982, s. 152 (nr. 112). Bende: Bağlı, kul, hizmetkâr. Bîzâr: Bıkmış, rahatsız, şikayetçi

[2] Mesnevî, cilt: I, beyit: 1080-1081

[3] Mesnevî, cilt: I, beyit: 1537-1540

[4] Mesnevî, cilt: IV, beyit: 2122

[5] Mesnevî, cilt: IV, beyit: 2303-2304

[6] Mesnevî, cilt: IV, beyit: 3466-3467

[7] Mesnevî, cilt: V, beyit: 3026

[8] Mesnevî, cilt: V, beyit: 3128-3129

[9] Mesnevî, cilt: VI, beyit: 4862


Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret179409
Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
20° 22° 16°
Hz. Mevlana'dan Sözler
HZ. MEVLÂNÂ'DAN SÖZLER
“Kibirlerinden “İnşâallah” (Allah dilerse) demediler; Allah da onlara beşerin aczini gösteriverdi.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 48)
*
“Dünyada iş
işten meydana gelir.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 76)
*
“Allah’tan edeble başarılı olmayı dileyelim. Edepsiz
Allah’ın lütfundan
yoksun kalmıştır.
Edepsiz
yalnızca kendisine
kötülük etmiş olmaz,
dört bir yanı
ateşe vermiş olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 77-78)
*
“Zekat verilmeyince
bulut ortaya çıkmaz
(yağmur yağmaz);
zinadan dolayı da
etrafa veba yayılır.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 88)
*
“Senin üzerine karanlıklardan ve gamdan yana ne gelirse, korkusuzluktan ve küstahlıktandır o.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 89)
 *
“Her odunun kokusu, dumanından belli olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 107)