Üyelik Girişi
BÖLÜMLER
Site Haritası
Kitaplar

 

Mevlana'dan Ruhsal Terapiler

 

 
 

 

 

HAKKIMDA

Şaban Karaköse

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uzmanı, Tasavvuf araştırmacısı, Yazar, Mühendis, Felsefe Öğrencisi.

1972 yılında İstanbul’da doğdu.

Sivas-Zara doğumlu Ahmet Karaköse[1] ile Sivas-Koyulhisar doğumlu Keziban Hanım[2] çiftinin ilk çocuğudur. Münife Bulut, Yusuf ve Yunus Emre Karaköse kardeşlerin ağabeyidir.

Soyları, Osmanlı Devleti döneminde, bugün Özbekistan'ın bir şehri olan Buhara'dan Sivas'a göç etmiştir.[3] Aile, 1959 yılında ise Sivas'tan İstanbul'a yerleşmiştir.

Danışman psikolog Rukiye Karaköse ile evli (1995) ve Kevser adlı bir kız çocuk babasıdır (1998).

26 yaşına kadar Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde yaşadı.

Hürriyet İlkokulu, Hürriyet Ortaokulu ve Şişli 50. Yıl Çağlayan Lisesi'nde okudu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde "Mühendislik" öğrenimi görerek 1995'te mezun oldu. 

Üniversite yıllarında din bilimleri ve eğitimbilim üzerine özel dersler aldı ve okumalar yaptı. 

1996 yılından itibaren sivil toplum kuruluşlarında eğitim araştırmacısı ve eğitim yöneticisi olarak görevler üstlendi.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı "Tasavvuf" anabilim dalında ilk yüksek lisansını tamamladı.

Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde "Eğitim Yönetimi ve Denetimi" dalında ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Anadolu Üniversitesi'nde bir süre "Felsefe" öğrenimi gördü.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi & Marmara Üniversitesi ortak programında Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilimdalında doktora öğrenimine devam etmektedir. 

2011-2013 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak "Türk Eğitim Tarihi", "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi", "Yetişkin Eğitimi", "İslam Bilim Tarihi" ve "Dini İletişim ve Rehberlik" derslerine girdi.

İhsan Işık tarafından hazırlanan Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi'nde yer almıştır (Elvan yay., 2007, c.5, s.2024)

Halen eğitim yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) Başkanı, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) Genel Sekreteri'dir.

7 Eylül 2012 tarihinden itibaren, Şâzeliyye tarikatında tasavvufi eğitim almaya başladı. Cenab-ı Hak rızasına, muhabbet ve marifetine layık eylesin. Amin. 

 

Yayınlanan Kitapları:

-Nakşbend Yolunun Esasları: Bursa'da yaşamış olan Halvetî-Nakşî şeyhi Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi'nin (ö.1832) Nakşbendiyye tarikatının on bir esasıyla ilgili şerhidir. (İstanbul: İnsan Yayınları, 2004)

-Tarih Boyunca Dünyada Mevlana Nefesi: Hz. Mevlânâ'nın yaşadığı dönemden günümüze kadar Anadolu'da, Doğu ve Batı'da kimleri etkilediği ve etkileyiş sebepleri hakkında araştırma. Kültür Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir. (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2006. Geliştirilmiş 2. baskı: Yediveren Yayınları, 2012)

-Mevlana'dan Düşündüren Sözler: Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî-i Şerîf'indeki sözlerinin 360 konu başlığı altında tasnifini içerir. (İstanbul: Yakamoz Yayınları, 2007. Birçok baskı yaptı. En son yayın hakkı Yediveren Yayınları'ndadır.)

-Mevlana'dan Düşündüren Hikayeler: Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî-i Şerîf'inde genellikle dağınık halde bulunan tasavvufî hikâyelerden 120'sinin derlemesini ve açıklayıcı notları içerir. (İstanbul: Yakamoz Yayınları, 2007. Birçok baskı yaptı. En son yayın hakkı Yediveren Yayınları'ndadır.)

-Mevlana'dan Ruhsal Terapiler: Hz. Mevlânâ'nın bütün eserleri incelenerek, yaşamında çeşitli travmalarla karşılamış,  bunun sonucu olarak üzüntüye, depresyona, hatta isyana sürüklenmiş insanlara, Mevlana'nın terapi etkili sözlerini içermektedir. (İstanbul: Yediveren Yayınları, 2010, 5. baskı)

-Mevlana: Aşkın Hayat: Hz. Mevlana'nın gerçek yaşam öyküsü, en eski ve güvenilir kaynaklara dayalı olarak, menkıbeler arasından asılsız ve abartılı olanlar ayıklanmak suretiyle yazıldı. (Yediveren Yayınları, 2013) 

-Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü (İstanbul: Yakamoz Yayınları, 2007. "Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi" adıyla ikinci baskı Yediveren Yayınları'ndan çıktı.)

-Çocuklarımıza Dinimizi Nasıl Öğretiriz: Bu kitapta, anne-babalara Allahın bir emaneti ve dünya hayatında ciddi bir imtihan konusu olan çocukların dinî eğitimlerinde nelerin, kimler tarafından, nasıl öğretileceğini ve benimsetileceğini ele alındı. Doğum öncesinden başlayıp çocukluk çağının bittiği ergenlik dönemine kadarki süreçte konuları işlerken, Allahın son elçisi, İslam dininin açıklayıcısı ve en güzel örneği olan Peygamberimiz Hz. Muhammedin (sas) yaşadığı dönemden ve günümüz Türkiyesinden örneklere; âyet ve hadislerin yanı sıra çocuk psikolojisi, eğitim psikoloji, din psikolojisi, din eğitimi ve öğretim yöntemleri gibi alanlardaki tespitlere yer verildi. (İstanbul: Yediveren Yayınları, 2013) 

-Din Eğitiminde Bireyi Tanımak (İstanbul: Mavi Yayıncılık, 2007)

-İnsanlarla İlişkiler Konusunda Peygamberimizden Düşündüren Sözler ve Hikayeler.(İstanbul: Yakamoz Yayınları, 2008. İkinci baskı: 2010)

-Kur'an ve Sünnet Aydınlığında Aile içi İletişim (Ankara: TİDEF Yayınları, 2006. İkinci baskı: İstanbul, Rağbet Yayınları, 2011)

-Hz. Lokmân'ın Oğluna Öğütleri-Gençlerin Hayat Prensipleri. (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009)

-Etkili Din Öğretimi. Editör-Yazar. "Çocukluk Dönemi Din Öğretimi" konulu makale yazarı (İstanbul: TİDEF Yayınları, 2009. Geliştirilmiş 2. baskı: 2010, Geliştirilmiş 3. baskı: 2010, 4. baskı: 2012)

-Hâtıra Hikâye ve Nüktelerle Din ve Eğitim. (İstanbul: TİDEF Yayınları, 2012, 3 baskı)

-Etkili Din Görevlisi. Editör-Yazar (İstanbul: TİDEF Yayınları, 2009. Geliştirilmiş 2. baskı: 2010, Geliştirilmiş 3. baskı: 2010, 4. baskı: 2012)

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016)

- İnsanı Tanıma Teknikleri. (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016)

- İslam Bilim ve Düşünce Tarihi (AİHL ders kitabı). (Ankara: MEB Yayınları)

Çeşitli gazete, dergi ve akademik web sitelerinde tasavvuf ve eğitim konulu makaleleri yayımlandı. TV ve radyo programcılığı yaptı.

 

[1] Zaralı Osman Karaköse (d.1929-ö.1993) ve Âbide Karaköse çiftinin 6 çocuğundan biridir. Ablası Emine Tuncer, kardeşleri Nermin Yıldız, Sermin Yağcıoğlu, Mehmet Tahir (Doğan) Karaköse, Turan Karaköse’dir.

[2] Koyulhisarlı İbrahim-Naime Hanım çiftinin 2 kızından biridir. Öz ablası: Ayşe Cantürk. Baba-bir üvey kardeşleri: Arif, Erdal. Ana-bir kardeşi: Gülnaz Celep. Anneannesi Naime Yüce 26 Şubat 2012'de vefat etti. 27 Şubat'ta Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığına defnedildi.

[3] Babaannesi Hacı Âbide Karaköse'den 11.12.2010 tarihli sohbet esnasında ve Zara-Canova Köyü Mezarlığı’ndaki mezar taşlarından şu bilgileri öğrenmiştir:

Âbide Karaköse, Tahir-Şemsi Yıldız çiftinin 8 çocuğundan biridir. Annesi Şemsi Yıldız 1889-ö.1954 yılları arasında yaşamıştır. Tahir-Şemsi Yıldız’ın çocukları: Ahmed Yıldız (d.1920-ö.8.6.1974), Mehmet Yıldız (d.29.4.1925-ö.10.2.2000), Abdullah Yıldız, Fatma Demirel, Hesna Altınöz, Abide Karaköse, Huriye Kaymak, Ayşe Canpolat.

Tahir Yıldız'ın babası Halil İbrahim Yıldız 1295 (1868)-1940 yılları arasında yaşamıştır. Eşinin adı Âbide’dir. Çocukları: Tahir Yıldız, Sabire Ceylan, Havva Yaşar, Hanife Uğur.

Halil İbrahim Yıldız’ın babası Koçkaldıranlardan Molla Hüseyin Efendi'dir. Medine'de vefat etmiştir. Koçkaldıranlardan Molla Hüseyin Efendi'nin soyu, Osmanlı Devleti döneminde, bugün Özbekistan'ın bir şehri olan Buhara'dan Sivas'a göç etmiştir.

Şaban Karaköse’nin babası Hacı Ahmedi Kuddusi Karaköse'nin babası Hacı Osman Karaköse, Osman Karaköse'nin babası Hacı Yusuf Karaköse [eşinin ismi Hatice], Yusuf Karaköse'nin babası Mehmet Efendi’dir [eşinin ismi Aişe]. Mehmet Efendi’nin 8 çocuğu olmuştur. Bunlar: Yusuf, Turan, Şemsi, Güssün, Şehri, Nuriye, Alime, Makbul. Mehmet Efendi'nin babasının ismi ise Kösegillerden Molla Hüseyin Efendi'dir.

Şaban Karaköse’nin babasının dedesi Hacı Yusuf Karaköse ile, babaannesinin annesi Şemsi Hanım kardeştir.

Dedesi Osman Karaköse ve büyük dedesi Yusuf Karaköse, Sivaslı Nakşi Şeyhi İhramcızade Garibullah Hacı İsmail Hakkı Toprak Efendi’nin (ö.2.8.1969) bağlılarındandır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret179409
Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
20° 22° 16°
Hz. Mevlana'dan Sözler
HZ. MEVLÂNÂ'DAN SÖZLER
“Kibirlerinden “İnşâallah” (Allah dilerse) demediler; Allah da onlara beşerin aczini gösteriverdi.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 48)
*
“Dünyada iş
işten meydana gelir.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 76)
*
“Allah’tan edeble başarılı olmayı dileyelim. Edepsiz
Allah’ın lütfundan
yoksun kalmıştır.
Edepsiz
yalnızca kendisine
kötülük etmiş olmaz,
dört bir yanı
ateşe vermiş olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 77-78)
*
“Zekat verilmeyince
bulut ortaya çıkmaz
(yağmur yağmaz);
zinadan dolayı da
etrafa veba yayılır.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 88)
*
“Senin üzerine karanlıklardan ve gamdan yana ne gelirse, korkusuzluktan ve küstahlıktandır o.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 89)
 *
“Her odunun kokusu, dumanından belli olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 107)