Üyelik Girişi
BÖLÜMLER
Site Haritası
Kitaplar

 

Mevlana'dan Ruhsal Terapiler

 

 
 

 

 

Anasayfa

Tahir Büyükkörükçü (rh.a.), Hz. Mevlana ve Mesnevi-i Şerif'in değerini izah ediyor
28.10.2014
“Andolsun ki senin [Mevlânâ’nın] yüzünü görmek bizim için mutluluktur. Hazreti Muhammed’i (sas) görmek dileyen kolayca gitsin Mevlânâ’yı görsün. Mevlânâ’yı bulan ne mutludur! Ben kimim? Ben bir kere buldum, ben de mutluyum..."
28.08.2013
Hz. Mevlana'nın gerçek yaşam öyküsü, en eski ve güvenilir kaynaklara dayalı olarak, menkıbeler arasından asılsız ve abartılı olanlar ayıklanmak suretiyle yazıldı. Hz. Mevlana'nın çocukluğu, ailesi, aldığı eğitimler, inancı, hayat felsefesi, mürşidleri, halifeleri, eserleri, evliliği, halkla, yöneticilerle, gayrimüslimlerle ilişkileri, hamlıktan pişmeye pişmekten yanmaya giden yolculuğunda karşılaştığı acı-tatlı olaylar bizlere de tasavvufi bir ruh üfleyecek, ulvi bir bakış açısı kazandıracaktır.
03.08.2013
Hz. Mevlânâ, Şems-i Tebrizî ile buluştuktan sonra semâ etmeye başlamış, ondan önce hiç sema etmemiştır. Mevlana, vakte ve nizama bağlı kalmaksızın, ölümüne kadar -vecd hali zuhur ettiğinde- sema etmiştir. Toplu olarak yapılan semâ dahi onun vecd haline bağlı idi.
05.05.2013
Hz. Mevlana'nın tarih boyunca Müslüman veya gayrimüslim insanları etkileyişinin nedenleri olarak şu hususlar söylenebilir.
07.01.2013
Hz. Mevlana, Yüce Allah'a kul oluşuyla iftihar etmiş, bunu neşe içerisinde, gür bir sedayla ilan etmiştir. “Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum! Ben kulluğumu layıkıyla ifa edemediğim için utandım ve başımı önüme eğdim. Her köle, âzad edilince sevinir. Allah’ım! Ben ise, sana kul olduğum için seviniyorum!” sözleri bunun delilidir. O, yaşadığı ilahi aşk sayesinde kullukta bu neşeye ulaşmıştır. "Dinim aşkla yaşamaktır" sözü, aşk düzeyinde yaşadığı kulluğu ifade etmektedir.
20.12.2012
Hz. Mevlânâ'nın inancı, ibadetleri, ahlakı, kişiliği, aile hayatı, insanlarla ve siyasilerle ilişkileri ve daha pek çok özelliği hakkında en eski ve temel başvuru kaynaklarını bilmek, onun hakkında bazı itham, eleştiri ve tartışmaların alevlendirilmeye çalışıldığı günümüzde, doğru ile yanlışı, bilgili ile cahili, iyi niyetli ile art niyetliyi fark etmemizi kolaylaştıracaktır.
10.08.2011
Anlamsal tarihi, felsefi arka planı açısından eski Yunan ve Latin felsefe ve kültüründen etkilenmeyi, Tanrı’ya karşı insanı, vahye karşı aklı, dine karşı pozitivist bilimi konumlandırarak yücelten Hümanizm kavramıyla Hz. Mevlana’yı nitelendirmek yanlış ve yakışıksız olacaktır. Mevlâna, ‘insan sever’, ‘insana değer veren’ anlamında yani sığ, yüzeysel anlamda hümanist olarak görülebilirse de felsefî anlamda ve terim olarak dünya literatürüne giren şekliyle hiçbir zaman hümanist olarak değerlendirilemez.
26.07.2011
Sevgilinin sûretini değil, ondaki ruhu seviyor olduğumuzu fark etmek... Geçici olanı değil, kalıcı olanı sevmek... Kavuşmadan sonra gönül sevgiliden neden geçmeye başlar? Hakikatte biz, sevgiliyi mi, yoksa sevgilinin bize yaşattırdığı/hissettirdiği şeyleri mi seviyoruz? Sevgiliye o güzelliği, hoşluğu veren Hakikî Sevgili’yi aramak...
14.02.2011
Hz. Mevlânâ, sadece yaşadığı dönemdeki insanlar için değil, günümüze kadar farklı din, mezhep, millet, meşrep ve yaştan sayısız insanı iyileştirmiş evrensel bir şifâcıdır. Dünyanın dört bir yanından Hz. Mevlânâ’ya yönelenler, ondan aşkı öğrenmek istemenin yanı sıra, varoluşsal, manevî ve psikolojik sorunlarına da çâreler aramaktadırlar. Hz. Mevlânâ onlar için hem aşkın peygamberi hem de ruh sağlığı uzmanı veya psikoterapisttir. İnsanı yargılamadan, incitmeden, olduğu gibi kabul eden, kucaklayan, gözyaşlarını silen, sırtını sıvazlayan, başını okşayan, sevgi, şefkat, hoşgörü ve merhametle yaklaşan bir terapist.
14.01.2011
 1 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret129432
Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 22° 16°
Hz. Mevlana'dan Sözler
HZ. MEVLÂNÂ'DAN SÖZLER
“Kibirlerinden “İnşâallah” (Allah dilerse) demediler; Allah da onlara beşerin aczini gösteriverdi.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 48)
*
“Dünyada iş
işten meydana gelir.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 76)
*
“Allah’tan edeble başarılı olmayı dileyelim. Edepsiz
Allah’ın lütfundan
yoksun kalmıştır.
Edepsiz
yalnızca kendisine
kötülük etmiş olmaz,
dört bir yanı
ateşe vermiş olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 77-78)
*
“Zekat verilmeyince
bulut ortaya çıkmaz
(yağmur yağmaz);
zinadan dolayı da
etrafa veba yayılır.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 88)
*
“Senin üzerine karanlıklardan ve gamdan yana ne gelirse, korkusuzluktan ve küstahlıktandır o.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 89)
 *
“Her odunun kokusu, dumanından belli olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 107)
SESLİ Mesnevi DİNLE
 Online Kur'an-ı Kerim Arapça-Türkçe
 Online Kur'an